Offfiël Website 

      Belgische Federatie voor Nei Yang Gong 

RV 

Verantwoordelijk uitgever BHQF 

Copyright 2013 - 2019 

Nei Yang Gong? 

 

Nei Yang Gong is een volledige Qigongmethode die verschillende niveaus omvat. De methode werd uitgewerkt in China in de jaren 50 door professor LIU Gui Zhen, de stichter van het eerste centrum voor medische Qigong dat afhangt van het Ministerie voor Gezondheid in Beidaihe.  

  

Professor LIU Gui Zhen was de eerste die de algemene naam « Qigong » gebruikte voor de bestaande, zeer uiteenlopende, soorten energetisch werk die elk een traditionele naam droegen. Hij heeft in China de Gezondheidsqigong verspreid en de eerste beoefenaars van medische Qigong opgeleid, samen met het Chinese Ministerie voor Gezondheid.  

In de jaren 1970-1980 nam de dochter van professor LIU Gui Zhen, mevrouw LIU Ya Fei, het werk van haar vader over. Zij vervolledigde het onderricht van Nei Yang Gong door er een tweede methode aan toe te voegen. Tegelijkertijd zettte zij ook het onderzoek naar medische Qigong verder aan het centrum van Beidaihe.  

NEI YANG GONG MET Mvr LIU YAFEI VAN 18 T/M 22 APRIL 2018 / INFORMATIE EN INSCHRIJVING :